Uzņēmumu pārveide

Mūsu juristi palīdzēs jums pārveidot jūsu uzņēmumu atbilstoši visām juridiskajām prasībām, kā arī sasniegt jūsu mērķus. Pateicoties šai procedūrai, ir iespējams mainīt uzņēmuma korporatīvo struktūru, kas pavērs jaunas iespējas attīstībai vai vadībai.

Mūsu speciālisti izvēlēsies izdevīgāko variantu Jūsu uzņēmuma pārveidei, kas pozitīvi ietekmēs tā finansiālo un reputācijas labklājību, un parūpēsies par nepieciešamo dokumentu noformēšanu un papīriem ar valsts iestādēm.

Mūsu juristu uzdevumi, lai veiksmīgi pārveidotu jūsu uzņēmumu:

Uzņēmuma darbības juridiskais audits, uz kura pamata juristi palīdzēs pieņemt lēmumu par jaunas uzņēmējdarbības organizatoriskās un juridiskās formas izvēli

Juridiskā ziņojuma sagatavošana, kurā tiks sniegts pamatojums uzņēmējdarbības pārveides nepieciešamībai no juridiskā un ekonomiskā viedokļa.

Atskaišu sastādīšana un nosūtīšana uzņēmuma akcionāriem, ievērojot spēkā esošos tiesību aktos noteiktos nepieciešamos termiņus

Lēmuma par sabiedrības pārveidošanu rakstveida noformēšana ar akcionāru balsojumu fiksēšanu

Jaunu statūtu izstrāde, ņemot vērā apstiprināto organizatorisko un juridisko formu, kā arī akcionāru vēlmes par pamatkapitāla lielumu, līdzīpašnieku tiesībām un jaunu nosaukumu

Iesnieguma noformēšana uzņēmuma iekļaušanai valsts uzņēmumu reģistrā, kopā ar kuru tiek izstrādāta un iesniegta arī likumā noteiktā papildu dokumentu pakete.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!