Palīdzība apdrošināšanas maksājumu saņemšanā

Advokāti palīdzēs jums aizstāvēt jūsu likumīgās tiesības situācijās, kad apdrošināšanas sabiedrība atsakās vai kavē kompensācijas izmaksu. Mēs analizēsim līguma nosacījumus, palīdzēsim savākt nepieciešamos pierādījumus, kas dod tiesības saņemt maksājumu, un pēc tam sastādīsim apelāciju apdrošināšanas sabiedrībā vai prasību tiesā.

Jūs strādāsiet ar juristiem, kas tieši specializējas apdrošināšanas tiesību jautājumos un kuriem ir liela pieredze klientu problēmu risināšanā šajā jomā. Mēs organizēsim neatkarīgu līguma pārbaudi ar apdrošinātājiem un sniegsim ekspertīzi par viņu saistībām pret Jums, ņemot vērā esošo situāciju.

Jūs varat sazināties ar mūsu uzņēmumu ar šādām sūdzībām:

Apdrošinātājs kavē atlīdzības izmaksu

Mēs sastādīsim apdrošināšanas sabiedrībai oficiālu vēstuli, kurā izteiksim prasības par tūlītēju viņu saistību izpildi un godīgas maksājumu summas nodrošināšanu. Izstrādāsim rīcības plānu gadījumam, ja otra strīdā iesaistītā puse atteiksies ievērot līguma nosacījumus.

Apdrošināšanas sabiedrība par zemu novērtē faktisko atlīdzības apmēru

Mēs organizēsim bojājuma ekspertīzi, fiksēsim šo informāciju oficiālu dokumentu veidā, lai tos nosūtītu apdrošināšanas sabiedrībai un piedzītu taisnīgu atlīdzību. Nepieciešamības gadījumā iesniegsim prasību pret apdrošinātājiem un pārstāvēsim Jūsu intereses tiesā.

Izteikts atteikums izmaksāt kompensāciju

Apdrošināšanas kompānijas lēmumu pārsūdzēsim, iepriekš savācot nepieciešamos dokumentus un sastādot juridisko atzinumu par Jūsu jautājumu. Ja apdrošināšanas sabiedrība atkārtoti atsakās pildīt savas saistības, mēs vērsīsimies tiesā un nodrošināsim Jums pieredzējušu juristu.

Negadījumā vainīgā persona izmanto apdrošināšanas sabiedrības, kurai ir atņemta licence, polisi

Mēs uzsāksim tiesvedību, lai saņemtu atlīdzību par jūsu izdevumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, neatkarīgi no tā, vai atbildētāja apdrošināšanas sabiedrība tos var kompensēt vai arī summa tiks piedzīta no viņa.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!