Muitas likums

Tiesību joma, kas regulē preču ievešanas un izvešanas pār valsts robežām kārtību un nosaka muitas nodevu, nodokļu un nodevu iekasēšanas kārtību.

Muitas tiesību akti nosaka noteikumus un noteikumus, kas regulē preču kustību pāri valsts robežām. Attiecīgā likumdošana nosaka produkcijas ievešanas un izvešanas kārtību, muitas nodevu, nodokļu un nodevu maksāšanas kontroli, kā arī muitas noteikumu ievērošanas regulējumu, lai aizsargātu valsts ekonomiskās intereses. Šīs jomas speciālisti risina arī jautājumus par muitas deklarāciju sagatavošanu, preču klasificēšanu pēc muitas likmēm, preču izcelsmes valsts noteikšanu, kā arī uzrauga starptautisko līgumu un līgumu ievērošanu.

Mūsu uzņēmuma juristi palīdzēs jums noteikt jūsu tiesības un pienākumus, pārvietojot preces pāri robežai. Ja radīsies problēmas ar iestādēm, tās nokārtos dokumentus un pārstāvēs jūsu intereses strīdos un tiesvedībās.

Preču deklarācijas noformēšana

Advokāti palīdzēs pareizi aizpildīt muitas deklarāciju atkarībā no preču veida, kas jāpārvieto pāri robežai, lai paātrinātu šo procedūru un samazinātu naudas sodu vai citu sankciju piemērošanu.

Preču izlaišana uz ārzemēm

Advokāti sniegs profesionālu atbalstu un konsultācijas preču eksporta laikā uz ārzemēm, tai skaitā nepieciešamo dokumentu noformēšanā un muitas formalitāšu ievērošanā, kas atvieglo muitas kontroles raitu norisi.

Priekšrocību piemērošana precēm

Sagatavosim juridisko atzinumu jautājumā par atvieglojumiem, kas tiek piemēroti, ņemot vērā ievesto/eksportēto preču klasifikāciju. Palīdzēsim panākt zemāku pienākumu piemērošanu tiesā.

Pārmaksāto ievedmuitu vai citu maksājumu atmaksa

Apstrīdēsim muitas iestāžu lēmumus un panāksim valsts amatpersonu prettiesisku darbību dēļ izmaksāto līdzekļu atgriešanu.

Saņemiet profesionālu risinājumu savām juridiskajām problēmām jau šodien!