Komerclikums

Ar uzņēmumu reģistrāciju, darbību un likvidāciju saistīto jautājumu regulēšanas joma

Komerclikums nosaka uzņēmēju organizāciju reģistrācijas un darbības kārtību valstī, kā arī to pastāvēšanas izbeigšanu. Mūsu juristi visbiežāk iesaistās uzņēmumu dibināšanas un pārveidošanas dokumentu izstrādē, līgumu slēgšanā ar partneriem vai piegādātājiem un starpniecību juridiskos strīdos.

Mūsu uzņēmuma speciālisti palīdzēs noteikt Jūsu tiesības un noformēt nepieciešamos dokumentus. Nepieciešamības gadījumā juristi jūs pavadīs vai pārstāvēs jūsu uzņēmumu tiesvedībā.

  • Komercorganizāciju reģistrācija un likvidācija
  • Pamatkapitāla/akciju kapitāla maiņa
  • Akcionāru sapulces rīkošana
  • Līgumi ar vadības struktūrām

Saņemiet profesionālu risinājumu savām juridiskajām problēmām jau šodien!