Darba likums

Tiesību joma, kas nosaka noteikumus un standartus mijiedarbībai starp darba devējiem un darbiniekiem.

Darba tiesības regulē attiecības starp darba devēju un viņa darbiniekiem, kā arī nosaka darba apstākļu standartus dažādos uzņēmumos, minimālo algu un atlīdzību nelaimes gadījumā darbā. Visbiežāk klienti vēršas pēc juridiskās palīdzības jautājumos par darba devēja un padoto saistību, darba līguma izbeigšanas, darba samaksas vai pienākošās atlīdzības izmaksu.

Mūsu uzņēmuma juristi izskaidros Jūsu tiesības un pastāstīs, kā rīkoties sarežģītās situācijās no juridiskā viedokļa, kas rodas darbā. Nepieciešamības gadījumā speciālisti pārstāvēs Jūsu intereses tiesā vai darba strīdu risināšanas komisijā.

Darba attiecību nodibināšana

Saskaņā ar likumu, pieņemot darbinieku amatā, uzņēmumam ar viņu jāslēdz darba līgums. Ja šāda dokumenta trūkst un persona pilda savus pienākumus, nepieciešams nodibināt darba attiecības, lai aizsargātu abu pušu tiesības un garantētu darbiniekam sociālos pabalstus. Advokāta palīdzība var būt nepieciešama arī tad, ja līgums starp pusēm noslēgts, neievērojot likuma prasības.

Strīds par algu

Bieži pie mūsu juristiem vēršas cilvēki, kuri vēlas panākt darba samaksas izmaksu no darba devēja, kad to var izdarīt tikai tiesā vai darba strīdu komisijas sēdes laikā. Ieinteresētajai personai ir pienākums apstiprināt darba attiecību pastāvēšanu. Tā tiek uzskatīta par personas pielaišanu darbā, kuras veikšana ir saistīta ar darba samaksas izmaksu arī tad, ja nav noslēgts rakstisks līgums. Tāpat darbinieki bieži sūdzas par darba samaksas trūkumu, kad tiek samazināta darba slodze vai uzkrājumi.

Darba līguma izbeigšana

Līgumu starp darba devēju un darbinieku var izbeigt vai nu parastajā kārtībā, vai izņēmuma kārtā. Parasti darbinieki vēršas pie juristiem ar sūdzībām par nelikumīgu darba attiecību izbeigšanu, ja uzņēmums, kas nodarbina darbu, nav izpildījis juridiskās formalitātes vai juridiskos pienākumus pret pretendentu. Par līgumu noformēšanas vai maksājumu aprēķināšanas pareizību darba devēji parasti konsultējas ar speciālistiem.

Saņemiet profesionālu risinājumu savām juridiskajām problēmām jau šodien!