Autortiesību reģistrācija

Mūsu juristi palīdzēs jums noteikt autortiesības uz intelektuālo īpašumu, kā arī apstiprināt dažādu produktu patentus. Uzņēmuma speciālisti strādā arī ar vissarežģītākajām jomām, kas saistītas ar tiesību nostiprināšanu uz digitāliem objektiem, piemēram, datubāzēm un datorprogrammām.

Mēs noteikti apmierināsim Jūsu pieprasījumu, ņemot vērā valsts likumus un Jūsu intereses, kā arī pārstāvēsim Jūsu pusi tiesā, ja Jums būs nepieciešams iesniegt prasību par autortiesību pārkāpumu.

Visbiežāk konsultējam klientus šādos ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumos:

Ar autortiesību pārkāpumiem saistītu konfliktu juridiska izvērtēšana, stratēģijas izstrāde klienta interešu aizsardzībai strīdā un/vai tiesvedībā par šo jautājumu 

Autortiesību pārkāpuma fakta fiksēšana, lai celtu prasību tiesā un sauktu pārkāpējus pie atbildības, ņemot vērā prasītāja intereses.

Apelāciju sagatavošana autortiesību pārkāpējiem ar ierosinājumu situāciju atrisināt bez tiesvedības

Dokumentu izstrāde, uz kuru pamata iespējams nodibināt intelektuālā īpašuma tiesības vai reģistrēt patentu

Atbalsts tiesā, lai piedzītu kompensāciju par intelektuālā īpašuma nelikumīgu izmantošanu, kā arī zaudējumus, kas prasītājai radušies saistībā ar atbildētāja darbībām.

Ar kolektīvo autortiesību pārvaldību saistītu lēmumu apstrīdēšana, klienta interešu pārstāvēšana organizācijā, kas nodarbojas ar šādiem uzdevumiem

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!