Īpašumtiesības

Mūsu uzņēmums palīdzēs jums nodrošināt likumīgas tiesības uz īpašumu un aizsardzību pret nelikumīgām prasībām, nodrošinot tiesisko noteiktību darījumos ar nekustamo īpašumu. Juristi, kas specializējas lietu tiesībās, garantē pilnu juridisko pakalpojumu klāstu, tai skaitā konsultācijas, ar nekustamo īpašumu saistīto darījumu un strīdu risināšanu un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.

Palīdzēsim atrisināt šādas ar īpašuma tiesībām saistītas problēmas:

Nekustamā īpašuma iegāde un atsavināšana

Izvērtēsim darījumu juridiskos riskus, kā arī nodrošināsim dokumentu pareizu noformēšanu. Mēs palīdzēsim jums izvēlēties darījuma variantu, kas jums būs visizdevīgākais no nodokļu viedokļa. Tāpat sniegsim konsultācijas un palīdzību, sagatavojot pirkuma un pārdošanas līgumus, nomas līgumus un ieguldījumus komerciālajā nekustamajā īpašumā.

Atbalsts strīdos par īpašuma tiesībām

Palīdzēsim konfliktsituācijās saistībā ar nekustamā īpašuma piederību, pārstāvot klientu intereses tiesā vai mediācijas procesā. Izskatīsim arī strīdus, kas rodas īpašuma kopīpašuma situācijās, piemēram, šāda objekta pārdošanas vai šo tiesību izbeigšanas gadījumā.

Tiesiskā aizsardzība pret nelikumīgu nekustamā īpašuma arestu

Nodrošināsim uzraudzību un sniegsim juridisko palīdzību Jūsu interešu vai tiesību, tai skaitā nekustamā īpašuma īpašumtiesību, pārkāpuma gadījumā. Piemēram, mēs palīdzēsim nelikumīgas izlikšanas gadījumā no dzīvojamās telpas.

Tiesību nodibināšana uz nekustamo īpašumu īpašnieka nāves gadījumā

Palīdzēsim nodrošināt likumisko mantojumu situācijās, tai skaitā, ja pēc tuvinieka nāves nepaliek testaments. Nokārtosim nepieciešamos dokumentus, reģistrēsim īpašuma tiesības valsts reģistros un risināsim tiesvedību konflikta gadījumā ar kopīpašniekiem vai citiem ģimenes locekļiem.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!