Dokumentu sastādīšana

Mūsu uzņēmuma speciālisti palīdzēs Jums ātri noformēt juridisko dokumentāciju privātpersonām un uzņēmumiem. Mēs garantējam, ka visi mūsu sniegtie secinājumi, līgumi un hartas tiks sastādītas, ņemot vērā spēkā esošās likumdošanas prasības.

Ir ļoti svarīgi oficiālās dokumentācijas sastādīšanu uzticēt profesionāliem juristiem, jo ​​tajā tiek izmantota precīza juridiskā valoda, lai izvairītos no jebkādām neatbilstībām. Tāpat speciālisti vienmēr seko līdzi izmaiņām likumdošanā, ko ņems vērā, izstrādājot Jūsu līgumus vai līguma tekstu.

Dokumenti, ar kuriem mūsu juristi visbiežāk strādā:

Līgumi starp fiziskām un juridiskām personām

Pareizi sastādīts līgums palīdzēs regulēt abu pušu mijiedarbību, kā arī novērsīs konfliktu rašanos nākotnē. Līgumi var attiekties uz dažādiem jautājumiem – izejvielu piegādēm, īri, kredītiem, transportu, līzingu.

Uzņēmuma statūti un ar to saistītā dokumentācija

Šī dokumenta klātbūtne ir obligāta, dibinot uzņēmumu, jo tas nosaka darbības kārtību un nosacījumus, kā arī pilnvaru sadalījumu starp akcionāriem. Jāievēro peļņas sadales kārtības un noteikumu apraksts, likvidācijas nosacījumi un līdzekļu izmantošana.

Līgumi starp strīdā iesaistītajām pusēm

Pārpratumi var rasties gan starp privātpersonām un uzņēmumiem, gan starp valsts un valsts pilsoņiem. Daudzos gadījumos problēmas risinājumu ir iespējams rast arī nevēršoties tiesā, bet līgumu konsolidēšanai nepieciešams noslēgt rakstisku līgumu.

Pieprasījumi valsts aģentūrām

Lai aizstāvētu savas tiesības valsts priekšā, kā arī panāktu nepieciešamos maksājumus vai nodokļu atvieglojumus, nepieciešams juridiski noformēt pieprasījumu atbildīgajai nodaļai. Nepareizi iesniegta informācija vai visu datu neesamība var izraisīt pieprasījuma izskatīšanas aizkavēšanos vai atteikumu. Advokāti palīdzēs samazināt šādus riskus.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!