Juridiskie pakalpojumi

Mūsu juristi sniedz konsultācijas visās tiesību jomās, nepieciešamības gadījumā var pārstāvēt Jūsu intereses tiesā vai tiesvedībā citās valsts iestādēs. Mūsu uzņēmuma populārākie pakalpojumi ir palīdzība ģimenes konfliktu risināšanā, sociālo pabalstu uzskaite, kreditoru un tiesu izpildītāju rīcības likumības pārbaude, taisnīga alimentu piešķiršana, īpašuma tiesību noteikšana.

Jūs varat mums nosūtīt pieprasījumu noformēt dažādus dokumentus, aktus un statūtus par fizisko personu vai kapitālsabiedrību darbību, pasūtīt juridisko atzinumu par jūsu jautājumu, veikt juridisko auditu, sagatavot uzņēmumu apvienošanu vai pārņemšanu. Mēs arī nodarbojamies ar intelektuālā īpašuma, apdrošināšanas, informācijas drošības, uzņēmuma reģistrācijas vai likvidācijas juridiskajiem aspektiem.  

Mūsu pakalpojumi

Juridiskā konsultācija

Ar jums strādās speciālists, kura profils atbilst jūsu juridiskā pieprasījuma tēmai. Tas paātrinās juridiskās problēmas risināšanu un ļaus iegūt vēlamo rezultātu.

Dokumentu sastādīšana

Izstrādāsim juridiskos dokumentus, nodrošinot to juridisko spēku un atbilstību tās valsts likumdošanai, kurā tie tiks piemēroti.

Juridiskais audits

Juridiskie eksperti veiks rūpīgu Jūsu uzņēmuma darbības analīzi, identificējot riskus un neatbilstības dokumentācijā, nodrošinot juridisko funkcionēšanu un līdz minimumam samazinot juridiskas problēmas.

Juridiskais atzinums

Mēs sniegsim ekspertu juridiskas konsultācijas un konsultācijas, kas palīdzēs pieņemt svarīgus biznesa lēmumus vai aizstāvēt savu pozīciju juridiskos strīdos.

Maksātnespējas atzīšana

Sniegsim palīdzību uzņēmuma bankrota pasludināšanas procesā un veiksim pasākumus Jūsu interešu aizsardzībai kreditoru priekšā.

Autortiesību reģistrācija

Palīdzēsim atrisināt visus svarīgos ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumus – no autortiesību nodibināšanas līdz to aizsardzībai tiesā.

Uzņēmumu pārveide

Mēs risināsim juridiskos aspektus saistībā ar uzņēmumu apvienošanās vai iegādes reģistrāciju, īpašumtiesību nodošanu no viena īpašnieka otram.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!

Datu aizsardzība (GDPR)

Mēs sagatavosim dokumentāciju par personas datu aizsardzību vietnēs, kas pārstāv jūsu uzņēmumu, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Juridiskais atbalsts uzņēmējdarbībai

Mēs sagatavosimies nodokļu inspektora vizītei, novērsīsim nepatikšanas ar bijušo darbinieku vai kādu no akcionāriem, atrisināsim konfliktu ar darījumu partneri un pārstāvēsim Jūsu uzņēmuma intereses valsts iestādēs.

Īpašumtiesības

Palīdzēsim apliecināt tiesības uz nekustamo īpašumu vai citu īpašumu, dokumentēt to un risināt nodokļu nomaksas jautājumus.

Atbalsts tiesā un dokumentu kārtošanā

Mūsu juristi vissarežģītākajās situācijās aizstāvēs Jūsu intereses tiesā, kā arī palīdzēs ar procesuālajiem uzdevumiem saistībā ar strīdiem ar valsts iestādēm.

Palīdzība apdrošināšanas maksājumu saņemšanā

Palīdzēsim iekasēt apdrošināšanas līdzekļus, nodrošināsim Jūsu interešu aizsardzību un atbalstu apdrošināšanas gadījumu gadījumā.

Citi juridiskie pakalpojumi

Esam gatavi sniegt Jūsu vajadzībām un prasībām atbilstošus juridiskos pakalpojumus, piemēram, par strīdu risināšanu ar medijiem un citiem neparastiem jautājumiem.

Kāpēc klienti izvēlas mūsu uzņēmumu

Mums ir liela pieredze juridisko jautājumu konsultēšanā un vadīšanā. Mūsu pakalpojumus izmanto klienti no visas pasaules, saņemot veiksmīgu juridisko problēmu risinājumu.

Saņemiet risinājumus saviem jautājumiem ar mūsu juristu atbalstu!