Juridiskais atzinums

Mūsu uzņēmuma juristi sagatavos Jums kompetentu atzinumu par jebkuru jautājumu, kas skar Jūsu personīgās dzīves vai biznesa juridiskos aspektus. Šāds dokuments tiek sastādīts, balstoties uz Jūsu interesēm konkrētajā situācijā – darījuma noslēgšanu, strīda risināšanu, tiesību uz mantojumu vai valsts palīdzību noteikšanu, risku izvērtēšanu.

Juridiskais atzinums ir neatkarīgs jurista slēdziens, kas izdarīts, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem. Noslēgumā jurists sniedz detalizētu un argumentētu atbildi uz Jūsu pieprasījumu, piemēram, apraksta iespējamos riskus, ar kuriem Jūs varat saskarties, un sniedz ieteikumus, kā no tiem izvairīties.

Visbiežāk mūsu uzņēmuma klienti pasūta jurista atzinumu par šādiem jautājumiem:

Intelektuālais īpašums

Mūsu juristi var sagatavot rīcības plānu autortiesību vai patenta fiksēšanai konkrētam fiziskam vai digitālam produktam, kā arī darījuma noslēgšanai par tā pārdošanu/pirkšanu.

Uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšana

Eksperti analizēs pašreizējo situāciju uzņēmumos un izdarīs secinājumus par to, kurš uzņēmējdarbības integrācijas variants ir visveiksmīgākais no likumdošanas un nodokļu tiesību viedokļa.

Ieguldījumi ārvalstu uzņēmumos, vērtspapīri

Juristi sniegs atzinumu par investīciju jautājuma juridisko pusi. Jo īpaši tas attiecas uz nodokļu īpatnībām dažādās valstīs, kā arī līgumu slēgšanas kārtību.

Darbs ar kriptovalūtu

Jebkura ar digitālo naudu saistītu jaunuzņēmumu uzsākšanai ir savi riski, jo ne visas valstis ir izstrādājušas skaidru sistēmu šādu darbību regulēšanai. Kompetenta jurista atzinums palīdzēs pareizi organizēt uzņēmējdarbību šajā jomā, kā arī piesaistīt līdzekļus no investoriem.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!