Maksātnespējas atzīšana

Uzņēmuma maksātnespējas atzīšana dod iespēju uzsākt tā aktīvu pārdošanas procesu parādsaistību dzēšanai. Mūsu juristi palīdzēs Jums sagatavot Jūsu uzņēmumu bankrotam, noformēt pieteikumu iesniegšanai tiesā, kā arī citu ar likvidāciju un aktīvu pārdošanu saistītu dokumentāciju. Mūsu speciālisti aizstāvēs Jūsu intereses neatkarīgi no situācijas sarežģītības un parādu lieluma.

Uzņēmuma maksātnespējas procedūras ietvaros mūsu juristi palīdzēs ar sekojošiem uzdevumiem:

Juridiskais novērtējums darījumiem, kas tiek veikti pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas

Juridisko atzinumu sagatavošana par maksātnespējas atzīšanas iespējām, rīcības plāna sastādīšana

Uzņēmuma bankrota pasludināšanas procedūras uzsākšana – pamatotas pārsūdzības sagatavošana tiesā, kā arī rakstveida brīdinājumi kreditoriem

Atbalsts tiesā un citos procesos, kas ir obligāti, lai apstiprinātu uzņēmuma maksātnespējas faktu

Paziņojumu, pretenziju, sūdzību un citu dokumentu noformēšana, kas nepieciešami sarunām ar kreditoriem uzņēmuma bankrota pasludināšanas procesā

Kreditoru interešu pārstāvēšana parādnieka bankrota pasludināšanas gadījumā, kā arī dokumentu sagatavošana ar prasībām par parādu un to procentu atdošanu

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!