Administratīvās tiesības

Tiesiskā sfēra, kurā tiek veikta valdības organizāciju un citu oficiālu institūciju darba regulēšana un kontrole, nodrošinot brīvību, sabiedrības un valsts interešu aizsardzību.

Administratīvās tiesības nosaka priekšrakstus un normas, kas regulē sabiedriskās attiecības, kuras rodas valsts un pašpārvaldes iestāžu darbības rezultātā. Parasti mūsu uzņēmumā vēršas privātpersonas, kuras vēlas noskaidrot ierēdņu lēmumu likumību, kā arī tos apstrīdēt. Visbiežāk klientiem rodas jautājumi par būvniecības vai būvprojektu nodošanas ekspluatācijā atļaujām, pārbūves projektu saskaņošanu.

Mūsu juristi paskaidros, kur tika pārkāptas Jūsu tiesības, kā arī parūpēsies par visu nepieciešamo dokumentu noformēšanu. Nepieciešamības gadījumā speciālisti pārstāvēs Jūsu pusi tiesā vai nokārtos papīrus, risinot juridiskos jautājumus ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

  • Detālplānojumu apstiprināšana
  • Būvatļauja
  • Administratīvā akta apstrīdēšana
  • Prasības pret valsti un pašpārvaldes struktūrām

Saņemiet profesionālu risinājumu savām juridiskajām problēmām jau šodien!