IT likums

Starpnozaru tiesību joma, kas kontrolē personu un uzņēmumu darbības, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām.

IT likums regulē informācijas un digitālo rīku, pakalpojumu un infrastruktūras izmantošanu. Tas ir cieši saistīts ar citām jomām, taču koncentrējas tikai uz IT tehnoloģijām – piemēram, autortiesību definīciju saistībā ar datorprogrammām, darbību licencēšanu internetā un personas datu aizsardzību, veicot pirkumus tiešsaistē. Viens no IT tiesību uzdevumiem ir nodrošināt valsts iedzīvotāju pamattiesības elektroniskajā vidē.

Mūsu uzņēmuma juristiem ir liela pieredze juridisko jautājumu risināšanā, kas rodas saistībā ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Līgumu noformēšana IT nozares tiesisko attiecību regulēšanai

Palīdzēsim izstrādāt un izpildīt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai līgumus un citus darbam digitālajā vidē nepieciešamos dokumentus – programmatūras izstrādes līgumu, web hostinga lietošanas līgumu, mākoņpakalpojumu sniegšanas noteikumus, autortiesību fiksāciju, licencēšanu. līgumiem.

Konsultācijas IT tiesību jautājumos

Sniegsim konsultāciju vai sastādīsim juridisko atzinumu par Jūs interesējošu juridisku jautājumu saistībā ar digitālo tehnoloģiju izmantošanu, kā arī intelektuālā īpašuma tiesībām digitālajā vidē, kiberdrošību, valsts noslēpuma un personas datu saglabāšanu. Izskaidrosim IT likuma noteikumu atšķirības dažādās valstīs.

Sarunu, strīdu un tiesvedības vadīšana

Sagatavosim nepieciešamos dokumentus, lai pārstāvētu Jūsu intereses un argumentētu Jūsu nostāju sarunās vai strīdos par digitālo tehnoloģiju izmantošanu, pirkšanu/pārdošanu. Ja nepieciešams, mēs sastādīsim prasību vērsties tiesā un nodrošināsim jums advokātu.

Juridiskā atbalsta sniegšana

Juristi regulāri seko līdzi izmaiņām un jauninājumiem valsts likumdošanā, kas var tieši vai netieši ietekmēt šādu rīku lietotājus. Eksperti konsultēs par Jūsu tiesībām digitālajā vidē, konkrētām juridiskajām problēmām saistībā ar IT, kā arī palīdzēs aizsargāt Jūsu intereses tiesas procesos.

Saņemiet profesionālu risinājumu savām juridiskajām problēmām jau šodien!