Atbalsts tiesā un dokumentu kārtošana

Mūsu juristi un advokāti var jūs pavadīt jebkurā tiesvedībā un strīdos ar valsts iestādēm, izmantojot visas juridiskās metodes, lai aizsargātu jūsu tiesības. Pēc Jūsu pieprasījuma izstrādāsim rīcības stratēģiju, palīdzēsim savākt un noformēt nepieciešamos dokumentus, ar valsts izpildītāja starpniecību organizēsim tiesas nolēmumu izpildi. Mēs atradīsim risinājumu pat visgrūtākajā situācijā!

Mūsu uzņēmums sniedz plašu pakalpojumu klāstu saistībā ar tiesu un biroja darbu:

Koncepciju izstrāde klientu interešu aizsardzībai

Mēs analizēsim lietas juridiskās detaļas un izstrādāsim stratēģiju, lai nodrošinātu vislabāko jūsu interešu aizsardzību tiesā. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu vēlmes un ikvienā darbībā paļausimies uz spēkā esošo likumdošanu.

Pieteikumu, sūdzību un procesuālo dokumentu sagatavošana un iesniegšana

Pierakstīsim juridiski pamatotus, lai vērstos tiesā vai citā iestādē. Piemēram, mēs palīdzēsim jums sagatavot zaudējumu atlīdzināšanas prasību, sūdzības par valsts iestāžu nelikumīgiem lēmumiem vai citus dokumentus, kas nepieciešami jūsu tiesību aizsardzībai.

Klienta interešu pārstāvēšana dažāda līmeņa tiesās

Mēs jūs pavadīsim ne tikai parastā tiesā, bet arī šķīrējtiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās. Mūsu juristi un advokāti būs ar jums ik uz soļa, lai ātri pieņemtu lēmumus un mainītu aizsardzības koncepciju, ja radīsies jauni apstākļi.

Palīdzība civiltiesisku strīdu risināšanā

Pārstāvēsim Jūsu pusi procesos, kas saistīti ar pirkuma un pārdošanas līgumiem, nomu vai citām civiltiesiskām attiecībām. Risināsim visus birokrātiskos jautājumus, kas rodas tiesas procesa laikā un pēc tā pabeigšanas, piemēram, ārvalstu institūciju pieņemto lēmumu legalizēšana, izpildu raksta saņemšana.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!