Juridiskais atbalsts uzņēmējdarbībai

Sazinoties ar mūsu juristiem, lai saņemtu juridisku atbalstu, jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu intereses tiek aizsargātas visos biznesa procesu posmos, sākot no uzņēmuma reģistrācijas un līgumu noslēgšanas līdz strīdu risināšanai iespējamās tiesvedībās. Mūsu uzņēmums nodrošinās pilnīgu likuma ievērošanu, minimizēs juridiskos riskus un novērsīs iespējamās problemātiskās situācijas, kas ļauj biznesam koncentrēties uz tās attīstību.

Tālāk ir norādīti galvenie uzdevumi, ar kuriem varat sazināties ar mūsu uzņēmumu:

Uzņēmuma reģistrācija

Mēs nodrošināsim atbilstību visām juridiskajām prasībām un līdz minimumam samazināsim laiku, kas nepieciešams nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai.

Konflikti ar nodokļu un citām valsts iestādēm

Mēs analizēsim valsts amatpersonu rīcības likumību, sastādīsim prasības pieteikumu, kā arī citus dokumentus sarunām.

Apvienošanās, sadalīšana, uzņēmumu pārstrukturēšana

Mēs izvērtēsim katra uzņēmuma organizatorisko struktūru un palīdzēsim izvēlēties optimālāko transformācijas metodi. Tāpat sagatavosim nepieciešamos dokumentus plānoto procesu veikšanai.

Parādu piedziņa

Ja jūsu kreditori cenšas panākt naudas līdzekļu atdošanu, pārkāpjot līgumus un termiņus, mēs palīdzēsim aizstāvēt jūsu tiesības, arī tiesā.

Darbs ar algotiem darbiniekiem

Palīdzēsim izstrādāt darba līgumus, algu sarakstu, samaksāt nodokļus un izmaksāt kompensācijas nelaimes gadījumos darbā.

Bankrots

Sastādīsim pieteikumu tiesai par uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanu, organizēsim tā aktīvu pārdošanu esošo parādu dzēšanai un risināsim sarunas ar kreditoriem.

Palīdzība

Vai nevarat atrast risinājumu savai juridiskajai problēmai?

Uzticiet savu meklēšanu mūsu speciālistiem!