Sociālās tiesības

Tiesību joma, kas regulē pabalstu un to apmēru piešķiršanu dažādām iedzīvotāju kategorijām, kā arī to izmaksas sistēmu.

Sociālās tiesības nosaka, kuras personas un kādos gadījumos var rēķināties ar finansiālu vai cita veida palīdzību no valsts un kā tieši tā tiks sniegta. Runa ir par bezdarbnieka pabalstiem vai apgādnieka zaudējuma situācijā, vecuma pensijām un saistībā ar iedzimtu/iegūtu invaliditāti.

Mūsu juristi izskaidros jūsu tiesības, palīdzēs tās juridiski nodibināt un parūpēsies par birokrātiskām procedūrām. Nepieciešamības gadījumā speciālisti pārstāvēs Jūsu intereses tiesā vai citās valsts iestādēs.

  • Invaliditātes pabalsti
  • Pensija, sasniedzot likumā noteikto vecumu
  • Pabalsti ģimenēm ar bērniem
Social law

Saņemiet profesionālu risinājumu savām juridiskajām problēmām jau šodien!